Klapp & klang

Församlingens mest populära gudstjänst firas varje fredag med barn från 0 år och uppåt.
Den är skapad helt på barnens villkor med mycket sång, musik och spel på instrument.
Vi försöker att aktivera alla sinnen.
Glädje, tystnad, rörelser och liv ryms i denna andaktsstund.
Efter andaktsstunden kan alla föräldrar och barn fika med kaffe, saft och kex.

Tider

Fredagar 09.30 i Köpings kyrka

Kontakt

Ida Hising-Söderlund
Mobil: 070-718 77 76
e-mail: ida.hising.soderlund@svenskakyrkan.se