Konfirmandassistenter

Att vara konfirmandassistent i Köpings pastorat innebär att du som ungdom är en hjälpledare i konfirmandgruppen.
I pastoratet, som består av Köpingsbygdens församling och Malma församling, finns det olika konfirmandgrupper att välja på där du som ungdom kan vara assistent.
Ni som assistenter är en viktig del i arbetet med konfirmanderna där ni förväntas vara med och planera och genomföra aktiviteter, medverka i mässor eller gudstjänster, leda samtalsgrupper, leda lekar och att bara finnas till där det behövs för stunden.
Att ni som assistenter finns med i konfirmandgrupperna gör att vi i pastoratet kan bedriva konfirmandarbetet på det sättet vi vill.

Det finns två sätt att vara assistent på:

1. Du finns med i gruppen som en hjälpande hand. Tar hand om konfirmanderna och hjälper till där det behövs och i det du känner dig bekväm med.

2. Du gör allt i alternativ 1 men kan också lägga till en ledarutbildning. Det innebär att du får en snabbutbildning i ex hur man leder en samtalsgrupp, leder lekar på bästa sätt osv.
Den här utbildningen ligger på en helg på våren och en helg på hösten.

Den viktigaste uppgiften du har som konfirmandassistent är att fungera som förebild för konfirmanderna.
Du får livserfarenhet, kompisar, och en massa skoj!

Intresserad?
Hör av er till

Tony Larsson – Malma
Församlingspedagog
Mobil: 070-718 77 72
E-post: tony.larsson@svenskakyrkan.se

Sofia Holtfors – Köping
Församlingspedagog
Mobil: 070-6718 77 51
E-post: sofia.holtfors@svenskakyrkan.se