Skolsamarbete åk 7-3 gym i Köping

Varje vecka finns Putte tillgänglig på Ullvigymnasiet och Karlbergsskolan för samtal med elever, men också för föräldrar, lärare och övrig personal.
Om du känner ett behov av att behöva prata med någon om ditt liv,
det du tänker på eller det du är/har varit med om, är du välkommen att rycka tag i Putte. Om du inte vill prata på skolan så kan du bestämma att ni ska träffas någon annanstans. Förutom samtalen ser det lite olika ut hur skolkyrkoarbetet fungerar på varje skola.
Arbetet kan lite förenklat delas upp i följande punkter;

Drällverksamhet
(Finnas i korridorer, uppehållsrum, skolgård, personalrum och arbetsrum)

Vara en samtalsresurs
(För elever, personal och föräldrar)

Samarbeta med elevvårdsteam
(Kurator, skolsköterska, fritidsledare, rektor, lärare)

Samarbeta med föräldraföreningar
(T.ex. anordna olika evenemang och utbildningar)

Undervisning
(T.ex. etik, socialt arbete, psykologi, kristen tro ”livskunskap”)

Långsiktiga projekt
(T.ex. EU-projekt, dela ut skriften Ungdomsfrid, kamratstödjarutbildning)

Kortsiktiga projekt
(T.ex. ART och SFT-grupper, kill- & tjejgrupper, utbildningsmaterial)

Medverkan under olika temadagar
(T.ex. mobbning, sex & samlevnad, hälsa)

Fortbildning för skolpersonal
(T.ex. etik, suicid prevention, droger, sexuella övergrepp)

Krisarbete
(T.ex. krisgrupper, utbildning, dödsfall, stödsamtal)

Hembesök
(Arbeta med familjer som behöver stöttning på olika sätt)

Politisk diakoni
(T.ex. uppvakta politiker, skriva debattartiklar, påtala orättvisor och förbättringar inom skolan)

Övriga skolor
Låg- och mellanstadieskolorna samt särskolan besöks inte regelbundet om det inte skulle vara något särskilt projekt eller ifall det inte har hänt något.
Men uppgiften på skolorna liknar mycket det arbete som sker på högstadiet och gymnasiet.

Kontakt

Putte Filipsson
Mobil: 070-215 68 73
E-mail: putte.filipsson@svenskakyrkan.se