Vilande Projekt

 

Tjejkulturfestivalen FAAT

Sensommaren 2009 anordnade Svenska kyrkan och ABF tillsammans med en arrangörsgrupp på ett 20-tal tjejer i 13-20 års åldern, en festival av tjejer, för killar och tjejer för första gången i kommunens historia. All möjlig kultur fanns med; scenuppträdanden, kända artister, dans, film, prova på aktiviteter, mat, utställningar, workshops och disco m.m.

Syfte:

 • Lyfta tjejers kreativitet och skaparkraft
 • Lyfta kultur skapad och utövad av tjejer
 • Synliggöra tjejers kulturintresse
 • Ökad mångfald inom ungdomars kulturutbud
 • Inspirera tjejer att våga ta för sig

Mål

 • Fler tjejer ska våga visa upp sitt kulturintresse
 • Fler tjejer ska få möjlighet att visa upp sitt kulturintresse
 • Få tjejer att arrangera en festival för andra tjejer
 • Festivalen kommer vara återkommande år från år, men kanske byta plats, innehåll, tidpunkt och arrangörer beroende på upplägg.

Om du som tjej vill vara med och arrangera festivalen eller medverka på något sätt,
får du jättegärna ta kontakt med Putte eller Jimmy eller någon annan av ledarna på Oasen.
Läs mer om innehållet i festivalen på www.faat.se

FN-dagen

Sedan 2003 försöker vi uppmärksamma den internationella FN-dagen den 24 oktober.
Vi brukar alltid ha någon form utav ”allkulturkväll” på helgen som ligger närmast datumet.
Det brukar bli en internationell fest med bland annat mat, musik, dans och underhållning ifrån olika delar av världen.
S:t Olovsgårdens övre salar brukar vara överfulla av människor ifrån alla åldrar och från olika kulturer. Ibland sker det även andra aktiviteter som tillkommer utöver allkulturkvällen.
Vi som vanligtvis arrangerar är Svenska kyrkan och Unga Örnar.
Om du vill vara med och arbeta under detta evenemang kan du ta kontakt med Jimmy på jimmy.alsin@svenskakyrkan.se

Ungfest på Hantis

Mellan åren 2001-2010 anordnades detta evenemang på en kväll under lovet strax efter nyårsafton.
Svenska kyrkan tillsammans med Kultur & Fritid, Unga Örnar – Träffpunkt Cramen och Restaurang Hantverkaren ansvarade för detta ungdomsevenemang som lockade 350-400 besökande och ca 50 medverkande ungdomar per gång.
Evenemanget vände sig i första hand till de ungdomar som går i åk 7-3:e året på gymnasiet.
Det fanns endast 400 biljetter och vi hade inget förköp. Inträdet var endast 20 kr och allt eventuellt överskott ifrån kvällen gick till barn- & ungdomsfestivalen.
Under kvällen kunde man bland annat njuta av ett café, kompisar, massor av lokala ungdomsband och kvällen avslutades alltid med ett stort disco. Syftet med evenemanget var att anordna något större evenemang på jullovet, men också visa det positiva i att tre stycken öppna fritidsgårdar kunde samarbeta under samma tak.

FRIGG

Hösten 2010 – Våren 2011 anordnades olika temakvällar på forumteatern. Några fredagar mellan kl 18-00 fanns det ett café som bas och sedan var det olika teman varje gång. Det var teatergrupp, dansgrupper, trubadurer, idolfinal m.m.
Arrangörer var Svenska kyrkan, Kultur & Fritid, Unga Örnar och IOGT-NTO.

Filmfestivalen

Höstloven 2007, 2008, 2009 anordnades filmfestivalen för första gången i Köping.
Arrangörerna bestod av ett gäng filmintresserade ungdomar, ABF, Unga Örnar och Svenska kyrkan. Samarbete skede även med biografen i Köping och Forumteatern.
Under måndagen och tisdagen från kl 15-01, varvades filmer med olika artister som uppträdde.
På filmfestivalen kunde man välja att köpa en endagars eller tvådagars biljett. Men man kunde även välja att endast betala enskilt för varje film.

Café Oasen

Under åren 2006-2008 hade vi extra öppet på Oasen mellan kl 18-00 en lördag kväll varje månad. Café Oasen som kvällen kallades bestod av ett förstärkt fikautbud samt att något band/artist uppträde under kvällen.
Det kunde även förekomma andra teman som t.ex. grillning, standup och karaoke.
ung kulturkväll
En fredag i början av april 2008 anordnades ung kulturkväll för första gången i Köping.
Vi från Svenska kyrkan var medarrangörer och hade öppet på Oasen under kvällen.
Förutom den vanliga verksamheten hade vi en scen med band/artister som uppträdde samt att vi deltog som en station i en tipspromenad.
Mellan 150-200 ungdomar var på besök mellan kl 18-23.
Kvällen avslutades med musik och eldshow på Stora torget.

Ung Kulturkväll

En fredag i början av april 2008 anordnades ung kulturkväll för första gången i Köping.
Vi från Svenska kyrkan var medarrangörer och hade öppet på Oasen under kvällen.
Förutom den vanliga verksamheten hade vi en scen med band/artister som uppträdde samt att vi deltog som en station i en tipspromenad.
Mellan 150-200 ungdomar var på besök mellan kl 18-23.
Kvällen avslutades med musik och eldshow på Stora torget.

Café humlan

Café Humlan är ett helgöppet ungdomscafé som ligger i centrum nedanför biblioteket vid gamla biljardhallen. Caféet startades hösten 2005 och var öppet t.o.m. december 2006.
Öppettiderna var oktober-april varje fredag och lördag kl 19-00. Det riktade sig i första hand till ungdomar i 13-18 års åldern.
Det var en mötesplats med musik, billigt fika, biljardbord, skön stämning och ungdomar som arbetade. En del kvällar var tema som t.ex. HipHop-festival. Humlan drevs tillsammans med andra föreningar/organisationer i Köping. Vi från Svenska kyrkan var huvudansvariga för verksamheten och fanns på plats minst en helg i månaden.
Caféet var välbesökt under den tid som det var öppet. På grund utav att det inte fanns tillräckligt många föreningar som kunde tänka sig att vara medarrangör samt att några av de medverkande vuxna inte dök upp under den kväll de var ansvariga, var vi tvungna att lägga caféet på is för en stund. Behovet och idén finns kvar och kan bli verklighet igen den dag då fler organisationer, vuxna och ungdomar visar intresse. Om du vill vara med och arrangera Humlan eller något liknande igen kan du ta kontakt med oss.

Ungdomsmottagningen

Har till vardags öppet varje vecka. Putte träffar personalen på ungdomsmottagningen vid ett flertal tillfällen under året.
Under sommaren fanns det tidigare även en diakon där regelbundet som man kunde träffa för ett samtal.
Till ungdomsmottagningen går man om man vill ha hjälp med t.ex. preventivmedel, man har funderingar kring sin kropp,
sex och samlevnadsfrågor, man kanske är orolig för en kompis, graviditetstest, relationer, livsfrågor eller andra funderingar.
På ungdomsmottagningen kan man träffa en barnmorska, läkare, kurator och diakon (på sommaren).
Mottagningen ligger på Vårdcentralen, Glasgatan 27 Telefon; 0221-264 68. Alla besök är gratis och är öppen för alla ungdomar upp till 20 år.
Målet med verksamheten är att ungdomar ska må bra, att minska antalet tonårsaborter och antalet könssjukdomar, dvs sjukdomar som sprids via sexuella relationer.
Sommaröppet på ungdomsmottagningen drevs av Svenska kyrkan, Landstinget Västmanland och Köpings kommun, men fick läggas ner då landstinget inte kunde skaffa fram de extra barnmorskor som behövdes. Ordinarie barnmorskor och kuratorer behöver också semester och därför var det viktigt och är det viktigt att man tillsammans kan hålla verksamheten öppen. För närvarande är det inte helöppet på sommaren, men man försöker att hålla öppet så många veckor man kan.

Positiv stadsdel

Under våren 2002 bildades det en arbetsgrupp/råd med namnet ”Positiv stadsdel”.
Detta råd har ett gemensamt intresse av att synliggöra Nygård – Ullvibackar – Nibble stadsområden
och att arbeta för en samverkan mellan de krafter som finns i områdena.
Rådet ska fungera som ett ”språkrör” för området, gällande sociala och brottsförebyggande frågor.
Men även vara ett forum där idéer och förslag på aktiviteter och verksamheter kan lyftas.
För närvarande består rådet bl.a. utav föräldraföreningarna på Nibble- och Skogsbrynsskolan,
olika invandrargrupper och föreningar, barn och ungdomar som bor i områdena, Träffpunkt Cramen och Svenska kyrkan.
Rent konkret har arbetet hitintills bl.a. utmynnat i en torgdag på Nibbletorget, innebandyturnering och disco för förskolan – årskurs 6, inventering av de behov som människorna/organisationerna i området kan se samt en politikerträff kring de behov som kom fram i inventeringen. Dessutom har rådet medverkat i massmedia (Tv och tidningar) ett flertal gånger och ställt frågor till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund om kommunens satsningar på dessa bostadsområden.
Sedan slutet av år 2003 och början av år 2004 har positiv stadsdel arbetat med att försöka få till stånd ett ”aktivitetshus för ungdomar”
samt en ökad personaltäthet för att möta upp de behov som finns i områdena.

I den inventering som gjordes bland ungdomar, vuxna, organisationer och företag kunde man se att det fanns två frågor som upplevdes som stora problem.

 1. Det behövs en samlingsplats för ungdomarna i sitt närområde och då i form utav ett ”aktivitetshus för ungdomar” samt två personal som driver verksamheten.
 2. Hur kan man göra Nygård och Nibblesbacke till ett attraktivt område och där det sker en positiv integrering av människor?

Om du har några åsikter om Nygård – Ullvibackar – Nibble stadsområden och förslag på vad man behöver göra där så kan du gärna höra av dig till Putte.

FUA-projekt

Ett kommunövergripande projekt som samlade representanter ifrån bl.a. polisen, socialtjänsten, gymnasiet, högstadieskolorna, kultur & fritid, Svenska kyrkan, landstinget, frivården m.fl. och som hade en projektanställd från BRÅ (Brotts- och förebyggande rådet). Projektet handlade om att samla alla krafter kring det förebyggande ungdomsarbetet i kommunen. Projektet drev olika delprojekt, kollade på ungdomsforskning och tittade även på nya förebyggande insatser som ännu inte gjordes. Projektet lades ner, medan deltagarna i projektgruppen fortsatte att träffas.
För närvarande utreder kommunen sig själv och funderar på hur de kommunala förvaltningarna ska arbeta med denna fråga i framtiden.

EU-projektet ”Tjejkultur”

I nästan all typ av aktuell ungdomsforskning kan man se att unga tjejer och framförallt tjejer med invandrarbakgrund befinner sig många gånger i en alltmer destruktiv livssituation med bland annat psykisk ohälsa som följd. Under hösten 2005 startade Svenska kyrkan och Unga Örnar en tjejgrupp med temat tjejkultur.
Gruppen gjorde en resa bl.a. till Göteborg för att få inspiration och träffa redan etablerade tjejgrupper med invandrarbakgrund.
Detta ledde sedan till EU-projektet ”Tjejkultur” som gick av stapeln våren och sommaren 2006.
På programmet stod olika lokala träffar med innehåll, (t.ex. självförsvar, boxning, dans, färganalys, massage, fotvård och meditation,) vi drev ett ungdomscafé med olika uppträdanden, studiebesök på bl.a. tjejjouren i Västerås och på Fryshuset i Stockholm, kulturträffar och mataftnar med olika teman. Bland annat en träff med alla politiska partier där ett 20-tal tjejer tog upp behovet av att starta ett danscentrum i Köping. Denna fråga drivs fortfarande ifrån olika håll. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ungdomar att arrangera verksamhet som vänder sig till andra ungdomar samt att förena olika tonårsgrupper, att tillsammans med ungdomarna skapa arenor där ungdomarna tar ansvar för övriga viktiga samhällsfrågor, som gör att de känner sig delaktiga i Svenska samhället och Europa.
Målet med projektet var att starta fler tjejgrupper där deltagarna i första gruppen blir hjälpledare.
Projektet lever vidare fast i en annan form. Tankar finns att starta en tjejfestival här i Köping.

Allhelgona för ungdomar

Allhelgona tid är en tid där man får varva ner och minnas de som inte finns ibland oss längre. Kanske träffar man familjen, besöker någon anhörigs grav och tänder ljus i gravkappellet. Som ungdom har man också ett behov av att befinna sig i en gemenskap, minnas och komma till ro eller bara få slappna av en stund. Därför gör vi en särskild satsning på ungdomar under allhelgonaafton varje år. Vi brukar hålla till i Oasen och i gravkappellet och avsluta kvällen med en allhelgonamässa. Om du vill vara med och arrangera detta evenemang kan du ta kontakt med Putte.

Barns utsatthet-gruppen

Arbetar med frågor där det är barn som far illa. Den huvudsakliga inriktningen just nu är att arbeta med sexuella övergrepp.
Vi anordnar utbildningar, skriver böcker/arbetsmaterial och finns till för dem som vill ställa frågor kring denna problematik. Putte ingår i denna grupp.

Hemsida för ungdomar & föräldrar

Tillsammans med bland annat informationsenheten på Köpings kommun försöker vi utveckla en särskild ”Hemsida” där vuxna och ungdomar kan hämta information om bland annat vad det finns för fritidsaktiviteter i kommunen, ungdomsforskning, var kan man få hjälp om man har problem m.m. Det handlar om att samla information på en plats. Om du har tips och idéer kring hur denna hemsida ska se ut och vad man bör kunna hitta där, kan du höra av dig till Putte.

Trygghet & trivsel

Under maj-september 2004 gjorde Köpings kommun och Svenska kyrkan en kampanj för ökad trygghet och trivsel i Köping. Kommuninvånarna fick tycka till om dessa frågor genom att samtala direkt på Hökartorget med representanter ifrån Svenska kyrkan och Köpings kommun samtidigt som de fick en broschyr om Trygghet & Trivsel i Köping som vi tagit fram. Efter insamlandet av Köpingsbornas åsikter bildades en arbetsgrupp med Kommunen, Polisen, Centrumföreningen och Svenska kyrkan där man enades kring en handlingsplan för hur man skulle kunna arbeta vidare med de synpunkter och förslag på åtgärder som kommit in. De synpunkter som kom in har till stor del handlat om situationen i Köpings centrum. Därför syftar de tänkta åtgärderna i första hand på vad som kan göras inom det begränsade och välbesökta området. Men åtgärderna gäller naturligtvis även den övriga staden och kommun. Under 2005 och 2006 har kampanjen och arbetsgruppen fortsatt. Bland annat har det genomförts så kallade ”Trygghetsvandringar” där man gått runt i staden kvällstid och tittat på hur miljön ser ut, vilken belysning som finns och hur man tar sig fram på ett tryggt sätt.
Om du har åsikter om din och andras trygghet & trivsel i Köping kan du gärna ta kontakt med Putte.

Hedersrelaterat våld

Är ett projekt som drivs med hjälp utav pengar ifrån länsstyrelsen i Västmanland. I arbetsgruppen ingår Svenska kyrkan, Kvinnojouren i KAK, Scheeleskolan, kommunens flyktingenhet och kommunens familjerådgivare. Arbetsgruppen arbetar för närvarande med hot, våld och sexuella övergrepp på unga tjejer och pojkar. Skriften ”Ungdomsfrid” är nyskriven av Putte och delas ut till alla nior i kommunen. Vi försöker samla kunskap och knyta kontakter med olika organisationer och samhällsaktörer.

Sjungis…

Sjungis var en projektverksamhet som startades i februari 2008 och höll på till sommaren 2009 och riktade sig i första hand till förskolor och förskolebarn i åldrarna 3-5.

Alla förskolor i Köping hade en stående inbjudan. Man kunde komma oanmäld eller meddela i förväg att man skulle komma. Sjungis innehöll mycket sång, spel på instrument, rörelsesånger och ramsor samt att man bjöd alla besökare på fika.

Tiden var måndagar kl 10-11.30 i Köpings kyrka. Upprinnelsen till projektet var att det var så många förskolor som kom till klapp & klang. Då det blev så mycket besökare ville vi göra en särskild riktad satsning för förskolorna.

Kontakt

Putte Filipsson, diakon
telefon: 0221-377 57
mobil: 070-215 68 73
e-mail: patrik.filipsson@svenskakyrkan.se