Barnkör

Tisdag: 16.00 -17.00 stora salen St: Olovsgården
För dig som är 7-12 år
En nystartad barnkör där vi kommer att sjunga
blandade sånger på svenska och engelska.
Några gånger under terminen framför vi sångerna
på pastoratets olika gudstjänster.

Kontakt

Ida Hising-Söderlund
Mobil: 070-718 77 76
e-mail: ida.hising.soderlund@svenskakyrkan.se