Kollo – Club Malmön

Kollo på Malmön är inställt sommaren 2020 och 2021 pga smittspridning av Covid-19.
Vi har istället ”Sommargården” i S:t Olovsgårdens trädgård. Läs mer här

Sedan 2007 har Köpings Pastorat arrangerat dagkollo på Malmön. Malmön är beläget vid Mälaren, ca 7 km utanför Köpings tätort och har en längre badstrand med toaletter, omklädningsbås och grillplats. På Malmön finns även camping, restaurang, fågeltorn, båtplatser osv.

Kolloverksamheten är en sommarlovsaktivitet som vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år och innebär dagaktiviteter i en vecka. Under dagen finns det tid för bad, fri lek, spel, organiserade lekar, samtal, pyssel och andra utomhusaktiviteter. Dagen börjar och slutar alltid vid St Olovsgården (intill Köpings Kyrka) och sedan åker vi gemensamt buss fram och tillbaka till Malmön. Sammanlagt brukar det anordnas tre kolloveckor efter varandra, med tre olika barngrupper.

Mellis och lunch ingår och kostar 400 kr per barn och vecka. Förälder anmäler barnet till önskad kollovecka och får sedan besked om barnet erbjuds en plats.