Kontakt

Putte Filipsson, Diakon & Enhetschef, Barn/Ungdom & Diakoni
mobil: 070-215 68 73
e-mail: putte.filipsson@svenskakyrkan.se

Jimmy Alsin, församlingsassistent
Jobbar med:
Mini-Oasen, Oasen, konfirmander och ungdomsevenemang.

mobil: 070-60 377 68
e-mail: jimmy.alsin@svenskakyrkan.se

Caroline Larsson, församlingspedagog
Jobbar med:
Öppet kyrkis, Familjecentrum, Klapp & Klang, Kyrka-Skola, Niniorer, Barnevenemang.

telefon: 0221-377 59
mobil: 070-718 77 61
e-mail: caroline.s.larsson@svenskakyrkan.se

Sofia Holtfors, församlingspedagog
Jobbar med:
Mini-Oasen, Oasen, konfirmander och ungdomsevenemang.

mobil: 070-718 77 51
e-mail: sofia.holtfors@svenskakyrkan.se

Alice Hård, barntimmeledare Odensvi
Jobbar med:
Mixiorer, barn och familj.

telefon: 070-718 77 83
e-mail: alice.hard@svenskakyrkan.se

Ida Hising-Söderlund, församlingsassistent
Jobbar med:
Öppet kyrkis, Klapp & Klang, familj, musik och barnevenemang.

Mobil: 070-718 77 76
e-mail: ida.hising.soderlund@svenskakyrkan.se

Tony Larsson, församlingspedagog
Jobbar me:;
Kyrka-Skola, Juniorer, konfirmander, ungdomscafé, ungdomsevenemang

Tel 070-7187772
E-post tony.larsson@svenskakyrkan.se