Kontakt

Putte Filipsson, Diakon & Enhetschef, Barn/Ungdom & Diakoni
Mobil: 070-215 68 73
E-post: putte.filipsson@svenskakyrkan.se

Jimmy Alsin, församlingsassistent
Jobbar med:
Mini-Oasen, Oasen, konfirmander och ungdomsevenemang.
Mobil: 070-60 377 68
E-post: jimmy.alsin@svenskakyrkan.se

Caroline Larsson, församlingspedagog
Jobbar med:
Öppet kyrkis, Familjecentrum, Klapp & Klang, Kyrka-Skola, Niniorer, Barnevenemang.
Mobil: 070-718 77 61
E-post: caroline.s.larsson@svenskakyrkan.se

Sofia Holtfors, församlingspedagog
Jobbar med:
Mini-Oasen, Oasen, konfirmander och ungdomsevenemang.
Mobil: 070-718 77 51
E-post: sofia.holtfors@svenskakyrkan.se

Alice Hård, barntimmeledare Odensvi
Jobbar med:
Mixiorer, barn och familj.
Mobil: 070-718 77 83
E-post: alice.hard@svenskakyrkan.se

Ida Hising-Söderlund, församlingsassistent
Jobbar med:
Öppet kyrkis, Klapp & Klang, familj, musik och barnevenemang.
Mobil: 070-718 77 76
E-post: ida.hising.soderlund@svenskakyrkan.se

Tony Larsson, församlingspedagog
Jobbar med:
Kyrka-Skola, Juniorer, konfirmander, ungdomscafé, ungdomsevenemang
Mobil 070-7187772
E-post tony.larsson@svenskakyrkan.se

Sara Karls, församlingspedagog
Jobbar med:
Skolkyrka åk 1-6
Mobil 070-718 77 82
E-post Sara.Karls@svenskakyrkan.se

Frida Myllyvainio, församlingsassistent
Jobbar med:
Öppet kyrkis, Klapp & Klang, familj och barnevenemang.
Mobil: 070-7187765
E-post frida.myllyvainio@svenskakyrkan.se