Skolsamarbete fk-åk 6 i Köping

Vi tror att ett samarbete mellan skola och kyrka kan ge eleverna goda förutsättningar för utveckling och lärande. I ett samhälle
präglat av mångfald kan vi ge eleverna större kunskap i frågor som rör värdegrund och andlighet samt stärka dem i sig själva och i sina
relationer. Genom ett samarbete kan vi med kyrkans kompetens och närvaro vara ett komplement och stöd till skolans värdegrundsarbete och kunskapsuppdrag.

”Just nu är inte allt som vanligt”

Just nu är inte allt som vanligt och därför finns nu även möjligheten att göra lektionerna digitalt, utomhus eller självgående.
Se tre exempel på hur det skulle kunna se ut:
Ex. 1:
Vi träffas genom att jag bjuder in er klass till en digital lektion. Det enda du som lärare behöver göra är att klicka på länken jag skickar till dig via mail och ta upp mig på storbild så att klassen ser mig. Behövs material till lektionen kommer jag att köra ut detta till er.

Ex. 2:
Vi träffas utomhus, antingen i S:t Olovsgårdens trädgård eller nära er skola t.ex. i skogen eller i parken. Där tar vi tillvara på önskad temalektion genom t.ex. samarbetsövningar, skattjakt, uppdrag, lekar eller vandringar.
Här håller vi såklart fortfarande avstånd mellan varandra.

Ex. 3:
Vi packar ihop och kör ut en låda med instruktioner och material till er, för att ni själva ska kunna genomföra lektionen i klassrummet.

Kontakt

Sara Karls – Församlingspedagog
Mobil: 070-718 77 82
E-post: Sara.Karls@svenskakyrkan.se

Skolsamarbete fk-åk 6 i Köping

”När allt är som vanligt!

Olika samarbeten:
Vi tänker att ett samarbete kan se ut på olika sätt:
Ex. 1:
KYRKAN bjuder in er klass under året till en lektion och ni tackar ja eller nej till erbjudandet.
Ex. 2:
LÄRARE bokar en färdig lektion eller ett önskat tema.
Ex. 3:
TILLSAMMANS planerar vi ett lämpligt upplägg för din klass, med fördel inför ett nytt läsår.
Lektionerna kan hållas på skolan, i våra församlingslokaler eller i kyrkobyggnaderna.

Värdegrund.

Prins– och prinsesskola (Fk)
Prins- och prinsesskolan är ett färdigt koncept på tre lektioner som riktar sig främst till förskoleklasser. Lektionerna handlar om modet att våga vara sig själv,bestämma på ett bra sätt och att du är värdefull. När vi
klarat av alla utmaningar är det dags för kröning.

Gruppstärkande lektion
Hur blir vi en drömklass? Hur kan vi hitta styrka i våra olikheter? Hur skapar vi ett tillåtande och tryggt klimat i klassen? Övningar kring samarbete, självkänsla, värderingar och ”feel-good-boosts”.

Identitet, relationer och normer
Vem är jag? Här vill vi stärka elevernas självbild och trygghet i sin identitet och i sina relationer till andra människor. Frågan vad
innebär det att vara en bra kompis? kommer att finnas med som en genomgående röd tråd. Eleverna får även reflektera kring vilka
normer det finns i olika grupper (ex. skolan, digitala miljöer,
föreningar) och hur man kan känna sig om man avviker från
normen. Hur kan man bekämpa känslan av utanförskap?

Religion.

Religion och livsfrågor
Här lär vi oss om olika religioner och livsåskådningar samt om hur olika människor kan uttrycka sin tro. Vi funderar kring olika
livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden.

De monoteistiska religionerna
Tänk att alla tre religionerna kristendomen, judendomen, och islam härstammar ifrån en och samma stamfader; Abraham! Vilka likheter har de monoteistiska religionerna (bok, hus, bön, fester m.m.)? En låda tas med, full med olika föremål som används inom varje religion.

Möt en kristen
Vi erbjuder en möjlighet att få samtala och ställa frågor till en
kristen.

Besök en kyrka
Vi ordnar studiebesök i någon av Köpings kyrkor. Där kan vi ta en närmare titt på kyrkans högtider, stadens och kyrkans historia,
symboler, berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. Vi lär oss även om kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället.

Påsk.

Mitt bland alla harar, påskägg och godis firar kyrkan den största högtiden: Påsken. Vi kikar på påskens olika dagar. Hur firar du påsk? Finns påsk i någon annan religion? Här pratar vi även om död och liv, utanförskap och mobbing samt hopp och tvivel.

Jul.

Julspel (åk 1-3)
En teater med sång där Maria, Josef och herdarna visar vad som hände den allra första julnatten.

Jul med pyssel (åk 1-3)
Tillsammans tittar vi i tomtens säck och öppnar paketen. Där finns julens personer och djur som vi ställer vid stallet och berättar om. Efteråt julpysslar vi och sjunger julsånger.
Advent och jul (åk 1-3)
Vi pratar om viktiga dagar i advent och jul (första Advent, Lucia, Julafton, Trettondagen) och öppnar luckorna i adventskalendern där vi hittar ledtrådar vad dagarna handlar om. Efteråt julpysslar vi och sjunger julsånger.

Jul hos dig och mig
Vad betyder julen för olika människor? Firar alla jul? Och på vilket sätt firar människor jul?

Internationella barndagen.

Internationella Barndagen är en dag där barnen hyllas världen över och det vill vi göra genom att lyfta fram barnkonventionen. Med hjälp av ett rymduppdrag, värderingsövningar och pyssel lär vi oss mer om barnens rättigheter.

Allhelgona och Halloween.

Sankta Lucia eller Jack O’Lantern? Allhelgona och Halloween
uppmärksammar de döda, men det görs på olika sätt. Vi reder ut vad som är skillnaden. Var med och utmana dig själv och dina vänner i en 5-kamp tillsammans med helgonen!

Harry Potter (åk4).

Välkomna till Hogwarts alla fjärdeklassare!
Med hjälp av Harry Potter-världen får vi vara med om en annorlunda skoldag i Hogwarts lektionssalar. Här arbetar vi med ämnen som kärlek, rädsla, rätten att vara annorlunda samt utanförskap och utsatthet.
Professor Dumbledore vill dock försäkra oss om vilken den största magin är, vänskapen.

Kontakt

Sara Karls – Församlingspedagog
Mobil: 070-718 77 82
E-post: Sara.Karls@svenskakyrkan.se