Mini-Oasenassistent

Att vara Mini-Oasen assistent innebär att du finns med på Mini-Oasen som en hjälpledare.
Du finns i första hand till för barnen och hjälper dem med det de vill göra.
Det kan t.ex. handla om att hjälpa dem med läxor, spela spel, leka lekar och göra olika pyssel.
Det kan också vara att hjälpa till med att göra mellanmål och att sköta kiosken.
Om du vill har du även möjlighet att vara med och planera samt förbereda varje träff.
Den viktigaste uppgiften du har är att fungera som en förebild för barnen.
Samtidigt som varje assistent finns till för barnen och hjälper de anställda med arbetet,
är det viktigt att assistenten får utveckla sig själv och bidra med det han/hon själv brinner för t.ex. musik, lekar och teater.

För att bli assistent måste du vara minst 13 år. Det krävs inga speciella förkunskaper, utan du kommer ner till Mini-Oasen och anmäler ditt intresse. Därefter får du testa på och vara med några gånger. Sedan pratar du och ledaren igenom hur det fungerar och det känns.
Du behöver inte vara med varje tisdag, torsdag eller under hela öppettiden. Du bidrar med det engagemang och den tid du har möjlighet att ge.
Du får ingenting betalt, men du får livserfarenhet, ledarerfarenhet, uppskattning av både barn och ledare samt en hel del skoj.
Då och då bjuds det på mat och andra trevligheter.
Vid önskemål kan du även få ett intyg på dina arbetsinsatser.

Kontakt

Jimmy Alsin, ungdomsledare
Mobil: 070-60 377 68
E-mail: jimmy.alsin@svenskakyrkan.se

Sofia Holtfors 
Mobil: 070-718 77 51
E-post: sofia.holtfors@svenskakyrkan.se