Ungdomsarrangemang

Som församling anordnar vi som sagt en hel del arrangemang och vi ingår i eller driver själva en del projekt.
En del arrangemang/projekt finns bara en kort tid och förändras år från år, medan andra återkommer varje år eller pågår ständigt.
Här kommer en liten kortare presentation av några projekt och arrangemang..

Julafton

Julafton är den högtid som är allra viktigast för de flesta människor i Sverige. Mat, julklappar, glädje och gemenskap.
Tyvärr har inte alla människor tillgång till detta. Ofrivillig ensamhet är ett rent helvete för många människor under denna högtid.
Därför anordnar diakonerna och frivilligarbetare ett julbord på julafton mellan kl 12-14 på S:t Olovsgården.
Därutöver tillkommer ju självklart julbön och midnattsmässa uppe i kyrkan.
Om du som ungdom vill komma på detta julbord eller vara med och arbeta med julbordet, kan du höra av dig till:

Putte Filipsson – Diakon
Mobil: 070-215 68 73
E-post: putte.filipsson@svenskakyrkan.se

Barn- & Ungdomsfestivalen

Har anordnats varje år sedan 2001 under sista helgen i maj. Dessutom tillkommer det en mängd medarrangörer, sponsorer, frivilliga vuxna och
framförallt ungdomar som gör denna festival möjlig varje år.

Syfte:
Syftet med barn och ungdomsfestivalen är huvudsakligen att sätta barns- och ungdomars behov,
intressen och livsfrågor i centrum samt att utgöra ett komplement till det övriga evenemanget.

Mål:
Bidra till folkfesten med en tydlig barn- och ungdomsinriktning.
Lyfta lokala barn och ungdomsförmågor.
Vara en öppen och drogfri plats.
Fungera som en trygg, trevlig och tillgänglig plats för att på så sätt hämma uppkomsten av droger, brott och skadegörelse.

Området/Program

Platsen för själva festivalen är Hökartorget. Hela festivalområdet är omgärdat av stängsel och inne på området finns bl.a. en stor scen och ett cafétält.
Programmet ser självklart olika ut år från år, men det som återkommer är Skolans dag, Barnfestivalen, Dansfestival,
olika aktiviteter, lokala band, några kända band samt ett stort disco. Allting inne på området är gratis, förutom det du handlar i caféet.
Plånboken ska inte vara avgörande för hur roligt du ska ha.
Vi utestänger ingen, men på grund utav att vi vill ha en drogfri festival kan det hända att människor utestänger sig själva.
Om du vill vara med och arbeta eller om du vill vara med och sponsra detta evenemang kan du ta kontakt med:

Putte Filipsson – Diakon
Mobil: 070-215 68 73
E-post: putte.filipsson@svenskakyrkan.se

Läs mer på hemsidan: www.ungdomsfestivalen.se

LAN

Fyra gånger per år anordnar vi ett LAN på S:t Olovsgården.
1 Gbit internet, plats för 100 deltagare.
Varje deltagare får ta med egen dator och hörlurar.
Vi kommer affischera på skolorna inför LAN:en
Läs mer om LANen på www.lanikyrkan.se och på Facebook

Kontaktperson:
Jimmy Alsin
Mobil: 070 603 77 68
E-post: Jimmy.alsin@svenskakyrkan.se

Ungdomsarrangemang i stiftet

Förutom att vi anordnar egna ungdomsevenemang eller att vi medverkar på andras ungdomsevenemang här i Köping
händer det även en del inom Svenska kyrkan på andra platser som vi försöker ta del utav.

Sala Open (www.salaku.org)
Sala Open är en innebandyturnering som pågår dygnet runt en fredag-lördag i februari.
Det är ungdomar i Sala församling som håller i detta evenemang. Köping har lyckats bra under de år vi har deltagit i turneringen.
Helt otränade brukar vi åtminstone hamna i någon form av final. Priset som bästa hejaklack är en självklarhet för oss.

Förutom dessa evenemang finns det en hel del annat som vi brukar vara med på ibland.
Till exempel Wolleyboll-STUM, Allhelgona-STUM och diverse Rollspelsläger.

Lovverksamhet

Varje lov ser olika ut år från år.
Förutom att hitta på olika renoverings- och ombyggnationsverksamhet i barn- och ungdomslokalerna
brukar vi anordna vissa temadagar och kvällar med olika aktiviteter.
Ibland låter vi vädret styra om vi ska vara ute eller inne.
Ibland är det kanske någon särskild högtid som uppmärksammas eller påverkar vad som händer.

Unga Arrangörer

I församlingen tycker vi att det är viktigt att du som ungdom får utlopp för dina idéer och ditt engagemang.
Om du som ungdom har idéer och brinner för att arrangera saker både för dem i din egen ålder men också för dem som är äldre eller yngre än dig, får du gärna ta kontakt med någon av oss som är anställda i församlingen.
Kanske finns det fler ungdomar som är intresserade utav samma sak som du?

Dansgrupper/Dansmässor

All typ utav skapande verksamhet är viktig. Dans är viktigt och hör hemma där man minst anar det. Den är universell, talar sitt eget språk och tar sig uttryck på många olika vis.
I kyrkan, på Oasen, i konfirmandarbetet och i olika evenemang har vi flera dansgrupper som finns med.
Några övar då och då i våra lokaler, medan andra dyker upp när något händer.
Om du är intresserad av dans som t.ex. hip-hop, breakdance, salsa eller helig dans så kan du gärna ta kontakt med oss.
Kanske kan vi starta en dansgrupp eller så kan vi visa dig var det redan finns dansgrupper som du kan ingå i.

Disco åk 3-6

Svenska kyrkan anordnar då och då disco på S.t Olovsgården.
Ibland i samarbete med någon skolklass eller förening.
Oftast brukar kvällen delas upp i två etapper.
Kl 18-20 för år 3-4 och kl 20.15-23 för år 5-6.
Förutom själva discot finns det kiosk, guitarhero och singstar.
Även någon danstävling och lekar brukar hinnas med.
I det arbetet deltar även ungdomar som vill hjälpa till.
Om du vill vara med, kan du ta kontakt med Putte.

Juniorcupen i innebandy åk 4-7

Sedan 2002 anordnar Svenska kyrkan och Träffpunkt Cramen en stor innebandyturnering för alla som går i åk 4-7 i Köpings kommun.
Turneringen hålls nuförtiden i Karlbergshallen under en lördag i april månad. Varje klass får bidra med ett eller flera lag.
Ca 15 lag brukar delta totalt vilket innebär ca 100 spelare och 200-300 i publiken.
Äldre ungdomar står för kioskverksamhet, agerar som domare och sitter i sekretariatet under dagen.
Varje lag består av en lagledare, minst fem spelare och en målvakt.
Inom varje årskurs delas det ut ett diplom till de lag som kommit etta, tvåa och trea.
Om du vill vara med och hjälpa till med turneringen, kan du ta kontakt med Putte.

Nattvandringar

Enligt en undersökning som gjordes i Köping under 2002 kom man fram till att den plats som man kände sig mest otrygg på var centrum under helgkvällarna/nätterna. Därför startade en rad organisationer (däribland Svenska kyrkan) och tonårsföräldrar en organiserad nattvandring. Vi från Svenska kyrkan ansvarar för denna nattvandring några helgkvällar/nätter per år för att vi ska få ett tryggare och trivsammare centrum, där hot, våld och skadegörelsen ska minska.

Unggrupp

Denna grupp samlar representanter ifrån polisen, socialtjänsten, gymnasiet, högstadieskolorna, kultur & fritid och Svenska kyrkan. Här diskuteras framförallt aktuell ungdomsproblematik och vad som händer inom varje förvaltning/organisation. En del projektideér föds och genomförs också. Tittar också på en del ungdomsforskning. Putte deltar i denna grupp ifrån kyrkan.

DUB-gruppen

Forum där diakoner träffas och där vi utvecklar arbetet med ungdomars utsatthet i Västmanland, Dalarna och Örebro län.
Gruppen bedriver praktiskt arbete med ungdomar, vi håller utbildningar, delar projektidéer, kollar ungdomsforskning, skriver arbetsmaterial m.m.

Föräldraportalen

Hösten 2009 startade föräldraportalen på kommunens hemsida. En funktion som är till för dig som är förälder. Där samlas allt som kan vara av intresse för dig som förälder och som finns här i Köping.
T.ex. tips på bra barn- och ungdomsevenemang, beskrivning av vad det finns för råd och stöd att få samt en del forskning kring barn, ungdomar och föräldrar.
Självklart finns en del av Svenska kyrkans arbete i Köpingsbygdens församling samlat här också.

Kontakt

Putte Filipsson – Diakon
Mobil: 070-215 68 73
E-post: putte.filipsson@svenskakyrkan.se