Samarbete/medverkan

Samarbete/Medverkan

I det dagliga arbetet försöker vi som arbetar med barn och ungdomar i kyrkan att samarbeta med andra organisationer, föreningar, företag och den offentliga sektorn som också arbetar med människors hälsa och livssituation på lite olika sätt.
Samarbetet kan se lite olika ut; t.ex. ett nätverk där flera samarbetar eller att man samarbetar i ett enskilt ärende eller verksamhet/projekt.
De vi arbetar mest tillsammans med är bl.a. Köpings kommun (Skolan, Socialtjänst, Kultur & Folkhälsa, Fritidsgårdarna Unkan & Kuggen), Region Västmanland (Barn- och Ungdomspsyk, Ungdomsmottagningen, Folktandvården, MVC, BVC), Polisen, Idrottsföreningar, Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, Hela Människan, Västerås stift och olika lokala företag.

Praktikanter

I en del verksamheter som vi bedriver kan man även vara med och
praktisera både som ungdom och vuxen. Vi prioriterar att erbjuda unga människor praktik.
De praktikanter som vi tar emot kommer från Högstadiet, Gymnasiet,
Högskolan/Universitetet, Frivården (Samhällstjänst), Socialtjänsten (Samhällstjänst), Arbetsförmedlingen, Kyrkliga profilutbildningar (blivande präster, diakoner, pedagoger, musiker)
När det är möjligt försöker vi även att involvera ideella som kan vara med på t.ex. olika evenemang som vi gör.

Medverkan

Utöver att vi själva anordnar en hel del större aktiviteter under året så finns det givetvis även andra som anordnar en del evenemang också. När vi har möjlighet vill vi gärna hjälpa till. Det kan handla om att vara där och finnas tillgängliga framförallt med samtal eller att vi är med och arrangerar en liten del av ett större evenemang.