Samarbete/medverkan

I det dagliga arbetet försöker vi som arbetar med ungdomar att samarbeta med andra organisationer,
förvaltningar och föreningar som också arbetar med ungdomars livssituation på lite olika sätt.
Samarbetet kan se lite olika ut; t.ex. ett nätverk där flera samarbetar eller att man samarbetar i ett enskilt ärende.
De vi arbetar mest tillsammans med är bl.a. Polis, Socialtjänst, Kultur & Fritid, BUP (Barn- och Ungdomspsyk),Ungdomsmottagningen,
Landstinget, Skolan, Idrottsföreningar, Frikyrkorna, Hela Människan, Västerås stift och andra församlingar.

Praktikanter

I en del verksamheter som vi bedriver kan man även vara med och
praktisera t.ex. på Oasen, både som ungdom och vuxen.
De praktikanter som vi tar emot kommer från Gymnasiet, Högstadiet,
Högskolan/Universitetet, Frivården (Samhällstjänst), Socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen, Kyrkliga profilutbildningar (blivande präster, diakoner, pedagoger, musiker)
eller är helt enkelt där ideellt som en frivilligarbetare.

Fritidsgårdar

I Köping finns det fler fritidsgårdar än den vi själva driver.
Det finns en som är kommunal och som heter Café Bååten och så finns det en som
drivs utav föreningen Unga Örnar och som heter Träffpunkt Cramen.
Vi från kyrkan vill vara där ungdomarna är och därför besöker Putte båda fritidsgårdarna med jämna mellanrum.
I det ingår det givetvis att man pratar med och umgås med ungdomarna att man stöttar de som är anställda på gårdarna samt att man försöker finnas med i lite olika projekt.

Medverkan

I församlingen anordnar vi en hel del större aktiviteter under året.
Men det finns även andra som anordnar en del evenemang och då vill vi gärna vara där och finnas tillgängliga framförallt med samtal eller att vi är med och arrangerar.
De större evenemang som vi försöker komma iväg på är bl.a. Skutt, Skolavslutningar, Luciacup/disco, nattvandringar, Beachrock och UKK (Ung Kultur Kväll).

Kontakt

Putte Filipsson
telefon: 0221-377 57
mobil: 070-215 68 73
e-mail: patrik.filipsson@svenskakyrkan.se