Skolsamarbete åk 7-3 gym i Köping

Varje vecka finns Putte tillgänglig på Ullvigymnasiet, Scheeleskolan och Karlbergsskolan för samtal med elever,
men också för föräldrar, lärare och övrig personal.
Om du känner ett behov av att behöva prata med någon om ditt liv,
det du tänker på eller det du är/har varit med om, är du välkommen att rycka tag i Putte.
Putte har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har sagt.
Om du inte vill prata på skolan så kan du bestämma att ni ska träffas någon annanstans.

Förutom samtalen ser det lite olika ut hur skolkyrkoarbetet fungerar på varje skola.
Arbetet kan lite förenklat delas upp i följande punkter;

Drällverksamhet
(Finnas i korridorer, uppehållsrum, skolgård, personalrum och arbetsrum)

Vara en samtalsresurs
(För elever, personal och föräldrar)

Samarbeta med elevvårdsteam
(Kurator, skolsköterska, fritidsledare, rektor, lärare)

Samarbeta med föräldraföreningar och Hem & Skola
(T.ex. anordna olika evenemang, utbildningar och diskutera skolpolitik)

Undervisning
(T.ex. kristen tro, etik, socialt arbete, psykologi, ”livskunskap”)

Långsiktiga projekt
(T.ex. EU-projekt, dela ut skriften Ungdomsfrid, kamratstödjareutbildning)

Kortsiktiga projekt
(T.ex. ART och SFT-grupper, kill- & tjejgrupper, utbildningsmaterial)

Medverkan under olika temadagar
(T.ex. mobbning, sex & samlevnad, hälsa)

Fortbildning för skolpersonal
(T.ex. etik, suicid prevention, droger, sexuella övergrepp)

Krisarbete
(T.ex. krisgrupper, utbildning, dödsfall, psykologisk debriefing)

Hembesök
(Arbeta med familjer som behöver stöttning på olika sätt)

Politisk diakoni
(T.ex. uppvakta politiker, skriva debattartiklar, påtala orättvisor och förbättringar inom skolan)

Tider då Putte finns på skolan

Ullvigymnasiet: Onsdagar kl 8-12
Scheeleskolan: Måndagar kl 8-12
Karlbergsskolan: Tisdagar kl 10-13

Övriga skolor

Låg- och mellanstadieskolorna (Nibbleskolan, Skogsbrynsskolan, Nyckelbergsskolan,
Elundsskolan och S:t Olovsskolan) besöker inte Putte varje vecka om det inte skulle vara
något särskilt projekt eller ifall det inte har hänt något.
Men uppgiften på skolorna liknar mycket det arbete som sker på högstadiet och gymnasiet.

Särskolan i Köping tar emot elever ifrån Kungsör och Arboga också och ligger utspridd lite varstans i Köping.

Kontakt

Putte Filipsson
Mobil: 070-215 68 73
E-mail: putte.filipsson@svenskakyrkan.se