Skolsamarbete fk-åk 9 i Malma

Prinsesskola, 5-åringar i förskolan i Kolsva samt i Himmeta               Värdegrundsarbete för barn. På ett lekfullt sätt får barnen upptäcka positiva egenskaper som en prinsessa kan ha likväl som de själva. Exempelvis att se sitt eget värde och vara en bra kompis.

Sång med 5-åringar i Kolsva

Vår kantor Anders Karlsson har sång med alla 5-åringar varje vecka.

Krubbsamling förskola-förskoleklass i Himmeta & föräldrakooperativet i Malma           

Julberättelsen i dockteaterform. Ett jullandskap byggs upp och sen får barnen uppleva julberättelsen. Efteråt bjuds det på pepparkakor och festis samt Adventskalendrar delas ut. Vid krubbsamlingen får barnen veta ursprunget till att vi firar jul traditionellt i Sverige och varför det är aktuellt än idag. Att kyrkan är en del av barnens kulturarv samt vad våra traditioner grundar sig på. Detta aktualiseras åter vid Psalmboksutdelning samt vid Julspel.

Adventssamling i Kolsva uppdelat i två tillfällen, förskoleklass – åk 3       Adventskalendrar delas ut. Barnen får veta vad advent är och vad det betyder samt hur och varför vi firar det. Tillsammans sjunger vi traditionella adventssånger och psalmer som är en del av den svenska kulturen.

Påsksamling, åk 1 Malmaskolan och hela skolan i Himmeta.

Barnen följer med på en vandring genom påskveckan där de får berättat om varje dag. De får veta påskberättelsen, våra traditioner och firande. Bakgrunden till varför vi gör som vi gör under påsken och vad olika saker representerar. Det ger en ökad förståelse till hur vi firar påsk i Sverige och dess kulturella sammanhang.

Psalmboksutdelning, åk 2 i Kolsva & utdelning till åk 1 i Himmeta, hela skolan deltar.

Utdelning av psalmböcker. Vi går igenom Psalmbokens upplägg samt hur man hittar i den samt psalmtavlan. Utställning med stationer om olika högtider som traditionellt firas i Sverige. Vid varje högtid som presenteras sjunger vi en psalm som är vanlig att ingår i firandet. Barnen upptäcker att psalmboken kan användas vid olika tillfällen genom hela livet. Det är en del av våra traditioner och vårat kulturarv i Sverige.

Julspel i Himmeta deltar hela skolan och förskoleklass Malmaskola         Adventskalendrar delas ut till skolan i Himmeta. Julberättelsen återges av personalen som spelar och framför den.

Internationella barndagen, åk 1-2 Malmaskolan                     

En utställning i stationsform om hur barn har det i olika länder. Utställningen bygger på att uppleva med våra sinnen.

Riddarskola för klass 4, Malmaskolan & Odensvi skola          

En fortsättning på värdegrundsarbetet samt en förlängning av prinsesskolan. Vi går lite mer in på djupet om vad det innebär att vara en bra kompis och det egna värdet. Samarbetsövningar som visar vikten av gruppdynamik och gemenskap.

Schysst kompis åk 6-9 malmaskolan                                                     Värdegrundsarbetet fortsätter i högstadiet med olika teman i de olika årskurserna. Verksamheten sker på skolan tillsammans med personal från fritidsgården.

Kontaktpersoner:
Carro Larsson
Mobil: 070 718 77 61
E-post: caroline.s.larsson@svenskakyrkan.se

Tony Larsson
Mobil: 070 718 77 72
E-post: tony.larsson@svenskakyrkan.se